Iedereen weet het: aan het ‘eeuwig’ student zijn komt snel een einde als het aan kabinet-Rutte ligt. Langstudeerders moeten meer collegegeld betalen, terwijl ze ook geen studiefinanciering meer zullen krijgen. Maar hoeveel vertraging loopt de gemiddelde student eigenlijk op en hoe komt dit?

De gemiddelde hbo-student zou zo’n 46 maanden over zijn studie moeten doen, ervan uitgaande dat de student begint met de studie in september en vier jaar later eind juni afrondt. De gemiddelde studieduur van een hbo’er blijkt nog net geen 50 maanden. Dit betekent een vertraging van zo’n vier maanden. Voor een aantal opleidingen is de gemiddelde studieduur iets minder dan 48 maanden. De studenten van deze opleidingen studeren meestal af tijdens de laatste zomervakantie.

Academici studeren langerBij de universitaire studies ligt het iets lastiger, omdat dit opgedeeld is in een bachelor- en masterfase. Hierdoor is een pauze tussen de twee fases mogelijk, maar ook een overlap tussen beide fases. Daarnaast verschilt de nominale lengte van een master nog wel eens. Toch lijkt het erop dat studenten voor alle bachelorfases langer dan drie jaar nodig hebben. Vooral studenten aan een technische opleiding lopen veel vertraging op; gemiddeld een kleine twee jaar. De reden dat studenten vertraging oplopen kan te maken hebben met verschillende factoren. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de leeftijd ten tijde van de aanvang van de studie, of de student uit- of thuiswonend was en of er sprake was van een bestuursjaar. Voor hbo’ers en wo’ers bleek een hogere leeftijd een positief effect te hebben op de studieduur. Hoe ouder de student, hoe sneller deze zijn opleiding afrond. Een hbo-student die op zijn 27ste met zijn studie begint heeft een 13% kortere studieduur dan een 18-jarige. Voor wo’ers is dit maarliefst 15%. Uitwonende studenten studeren langerAfgestudeerde hbo’ers die nog thuis wonen doen vijf procent korter over hun studie dan alleenwonenden. De woonsituatie maakt vooral voor academici het grootste verschil als het gaat om de studieduur. Wo’ers die tijdens hun studie thuis blijven wonen, zijn gemiddeld een jaar eerder klaar dan hun uitwonende studiegenoten. Ook het gemiddelde examencijfer is voor academici een belangrijke graadmeter wat betreft de duur van de studie. Studenten die hogere gemiddelde cijfers haalden op de middelbare school, studeren doorgaans sneller af. Voor hbo’ers maakt het eindexamencijfer geen verschil. Bestuursjaar zelden reden tot studievertragingWat wel opvalt is dat een eventueel bestuursjaar niet veel studievertraging kost, hoewel dit wel vaak als oorzaak van de vertraging wordt gezien. Het effect van een bestuursjaar is wel degelijk aanwezig bij wo’ers, maar is zeker kleiner dan het effect van het alleen wonen en een lager eindexamencijfer. Een studie in het buitenland levert alleen voor academici een kleine studievertraging op. Regionale verschillenHoewel de verschillen beperkt zijn, blijken studenten in het zuiden het snelst klaar te zijn met hun studie. Hbo’ers zijn het langzaamst in het westen, academici zijn dat in het noorden. Waar zitten de snelle studenten?Hbo-studenten van de opleidingen Small Business, Civiele Techniek en Fysiotherapie studeren het snelt af. Hbo-studenten die het langst over hun studie doen zijn studenten Journalistiek en Financial Services Management. Opvallend is dat een hoog aandeel vrouwen bij een opleiding een hoger afstudeertempo van die studie betekent. Bij de universiteiten zijn het de studenten Geneeskunde, Politicologie, Pedagogiek en Farmacie die het snelt afstuderen. Opleidingen met een zogenoemd ‘zwaar wiskundig profiel’ als Bouwkunde, Econometrie en Elektrotechniek zorgen voor de meeste vertraging bij wo-studenten.