Studeer je best veel, maar heeft het niet het gewenste resultaat? Of haal je wel voldoendes, maar heb je het gevoel dat je er meer uit kan halen? Misschien moet je eens proberen om op een andere manier te studeren. Je kunt bijvoorbeeld als aanvulling een studiegroepje starten. Omdat iedereen op een andere manier met de leerstof omgaat, zie je het vanuit verschillende perspectieven – dat kan heel fijn zijn (plus: extra studie-motivatie). Maar hoe start je zoiets?

Zoek verschillende mensen uit

Houd er rekening mee dat je het beste een studiegroep kunt vormen met drie tot vier mensen – te veel wordt onoverzichtelijk. Vervolgens kun je een mail sturen naar je studiegenoten om te kijken wie interesse heeft. Let er wel op dat je niet alleen maar mensen uitkiest die op jou lijken, juist het verschil in leerstijlen geeft een studiegroep meerwaarde.

Probeer het een paar keer

Doe een paar test-sessies met je groepje, om te kijken of jullie wel daadwerkelijk bij elkaar passen. Is iedereen geduldig als een ander het niet zo snel snapt? Kunnen jullie elkaar helder en duidelijk dingen uitleggen? En: is het niet te gezellig samen? Benader het trouwens niet te officieel; leg er niet te veel druk op. Spreek gewoon een paar keer casual af (maar zorg dan wel dat het niet té casual wordt, als je het écht bedoelt als studie-tijd).

Bepaal hoe jullie samen studeren

Nu jullie het een paar keer geprobeerd hebben, weten jullie wat wel en wat niet werkt. Spreek af hoe je samen wilt studeren: willen jullie stof bespreken in een soort discussiegroep? Dan is het belangrijk dat iedereen zich goed voorbereidt. Gaan jullie colleges nabespreken en op die manier de stof herhalen? Dan is het van belang dat je het college gevolgd hebt. Of willen jullie gewoon samen zijn, maar zelf studeren? Dat is een fijne stok achter de deur. Spreek dan bijvoorbeeld een vast moment af waarop jullie elkaars vragen behandelen – anders krijg je wrijving: de één wil in stilte studeren, terwijl de ander telkens vragen stelt.

Spreek een vast moment af

Als je per week een vast moment afspreekt, is de kans het grootst dat het een gewoonte wordt die je niet zomaar vergeet. Ook wel zo handig als je niet elke week een nieuw tijdstip moet zoeken met z’n allen. Bepaal ook waar je afspreekt: in de UB, waar je niet al te veel kunt praten, in een cafeetje waar misschien ook afleiding is of bij iemand thuis?

mensen groep aan tafel

Met dank aan: USA Today