Hoe komt het dat studenten zoveel schulden hebben? Op welke manier maakt DUO, studenten echt duidelijk dat het om een lening gaat? En wat is het voordeel van het lenen bij DUO? Woordvoerder Daniël Blok van DUO vertelt het Studenten.net.

Welke diensten bieden jullie allemaal aan voor studenten?“DUO regelt onder meer de studiefinanciering voor studenten, maar doet bijvoorbeeld ook de loting voor fixusstudies en beheert diverse onderwijsgerelateerde registraties. Verder zorgen we voor klantvriendelijke dienstverlening, bijvoorbeeld met een persoonlijke portalsite waar studenten zelf hun gegevens kunnen raadplegen en wijzigen, met een proactieve mailservice en digitale nieuwsbrieven. Hoe komt het dat studenten zoveel schulden hebben?“Het hangt ervan af wat je onder 'veel' verstaat. Schulden kunnen twee oorzaken hebben: of een student leent geld tijdens zijn studie (ongeveer 1 op de 4 studenten doet dit), of een student haalt binnen 10 jaar niet zijn diploma en dan wordt de studiefinanciering die hij heeft ontvangen (zowel de prestatiebeurs als een eventuele lening) omgezet in een lening.”Hoeveel studenten hebben een aanvullende beurs, naast de gewone basisbeurs?“Vorig jaar waren er ruim 100.000 studenten die een lening hadden naast hun prestatiebeurs (= basisbeurs + aanvullende beurs).”Vindt jij dat Duo studenten goed genoeg informeert over lenen?“Ja, de informatie op onze website en in onze brochures zijn helder en duidelijk geschreven en daarnaast goed te vinden. We melden expliciet dat een lening ook terugbetaald moet worden. Of studenten de informatie altijd goed lezen kunnen wij niet beoordelen. We proberen de informatie zo goed mogelijk te presenteren, maar natuurlijk hebben studenten de verantwoordelijkheid zich te verdiepen in hun rechten en plichten.”Wat is de gemiddelde studieschuld die studenten hebben?“Begin januari 2009 was de gemiddelde schuld van studenten die toen met aflossen begonnen, ongeveer €12.500. Voor de totale groep die bezig was met aflossen was dat ongeveer €9.600. “Op welke manier stellen jullie studenten op de hoogte dat het echt gaat om een lening?“Op onze site en in brochures staat ‘lenen mag, terugbetalen moet’. We leggen duidelijk uit dat wie leent, dit bedrag ook terug moet betalen.”Hoeveel jaar heb je de tijd om je geleende geld af te lossen?“Vijftien jaar.”Wat is de rente die studenten over hun lening moeten betalen?“Dit jaar is de rente 2,39 procent.”Wat is het voordeel voor studenten om bij Duo te lenen?“Het voordeel is dat er een maximum aan zit. Je kunt dus niet onbeperkt lenen. (dit kun je ook als nadeel zien). Het bedrag kun je elke maand eenvoudig aanpassen, en de regels voor terugbetalen zijn redelijk soepel: vijftien jaar tijd om af te lossen, een rente die lager is dan bij commerciële banken en de eventuele kwijtschelding van een restschuld.”Wat is het nadeel van het lenen bij Duo?“Dat je niet een onbeperkt bedrag in één keer kunt lenen (dit kun je ook als voordeel zien).”