Lees hier deel 1, waarin Mirjam vertelt over haar studieschuld van 77.000 euro.

De negatieve reacties die binnenkwamen had ze wel verwacht. Ze heeft de reacties op internet dan ook niet bekeken. “Ik verwachtte wel dat mensen negatief zouden reageren, aangezien ik afsloot met een wijze les. Wij studenten houden daar niet zo van.” Begrip heeft ze wel voor dergelijke reacties. “Mensen die zeggen dat het mijn eigen schuld is, hebben gelijk”, geeft Mirjam toe. Ze ziet zelf ook in dat ze dingen anders aan had kunnen pakken maar de omstandigheden waren er niet naar, vertelt ze.

Eigen verantwoordelijkheid

Er was zelfs iemand die zich afvroeg of Mirjam wel echt bestond. “Hierbij kan ik verklaren dat ik echt besta. Ik snap wel waar het vandaan komt, maar in dit geval is het helaas waar.”

Ook werd geopperd om de regels omtrent lenen bij DUO strenger te maken, maar daar ziet Mirjam niks in. “Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de student zelf.”Haar financiële toekomst ziet ze goed tegemoet. “Ik blijf netjes het maandbedrag betalen en probeer dit niet te veel op mijn dagelijks leven te laten drukken.”

De berekening die iemand als reactie op het artikel heeft gemaakt vindt ze attent, maar onlogisch. De persoon in kwestie berekende dat ze met haar huidig aflosbedrag maar een totaalbedrag van 16.000 euro zou hoeven aflossen. “Dit klopt niet. Er wordt elk jaar gekeken naar mijn inkomen. Die 16.000 euro is een totaalbedrag dat ik zou betalen als mijn situatie niet meer wijzigt. Ik hoop natuurlijk meer te gaan verdienen. Maar ondertussen loopt de rente ook door. Zodra ik meer ga verdienen, moet ik ook meer aflossen.”

Mirjam denkt er wel over om voor nu een verlaging van haar maandbedrag aan te vragen. “Ik betaal nu 108 euro per maand. Dit bedrag is berekend op basis van een jaaropgaaf van twee jaar geleden. Ik verdien nu minder, dus ik zal toch maar eens bij de DUO langsgaan.”

DUO: 1474 vergelijkbare gevallen

Mirjam is lang niet de enige studente met een bovengemiddelde schuld. “Het aantal studenten met een schuld boven de 70.000 ligt momenteel op 1474, waarvan 43 een schuld van boven de 100.000 euro moeten betalen”, vertelt Daniel Blok, voorlichter bij DUO. Deze studenten zijn al jaren bezig met aflossen. Het verhaal van Mirjam klinkt hem dan ook niet vreemd in de oren. Helaas kan de DUO niks voor Mirjam betekenen. “Wij vertellen op onze site duidelijk welke gevolgen het lenen van geld bij ons heeft. Studenten worden gewaarschuwd. Daarnaast ligt ons rentepercentage onder die van welke bank ook.” De DUO is dan ook niet van plan de regels voor het lenen van geld of het aanvragen van studiefinanciering aan te passen. “Het zou niet eerlijk zijn eerst een lening aan te bieden, en het vervolgens blokkeren met allerlei regels en voorwaarden. Het is en blijft een recht dat alle studenten in Nederland hebben.”