Dat blijkt uit het ‘Student & Wonen’-onderzoek van Studenten.net onder 3736 hbo- en wo-studenten.De meeste studenten die in een traditioneel studentenhuis wonen, hebben drie huisgenoten. Maar een huisgenootje meer of minder komt ook vaak genoeg voor: zo woont 18,5 procent van de studenten met twee andere mensen samen en heeft 13,4 procent vier huisgenoten. Iets meer dan 12 procent hoeft zijn woning maar met één andere student te delen en ruim 8,3 van de respondenten woont in een groot studentenhuis met die twaalf of meer huisgenoten.

Wel of geen GK

Hoewel de gemeenschappelijke kamer (GK) in veel studentenhuizen de meest gebruikte ruimte is, blijkt lang niet ieder huis zo’n kamer te hebben; slechts 37,6 procent van de studenten woont in een huis met een GK. Studenten die een huis delen met vrienden hebben duidelijk vaker een gezamenlijke ruimte. Hiervan heeft namelijk zo’n vier op de vijf studenten een ‘woonkamer’ die gedeeld wordt. Dit komt waarschijnlijk doordat vrienden vaak niet samen wonen in een studentenhuis maar in een ‘normaal’ huis of appartement.

Meeste studenten delen alles

De GK is trouwens niet het enige wat studenten delen: 82,6 procent van de studenten deelt alle voorzieningen, dus toilet, keuken én badkamer. 7,1 procent deelt alleen toilet en douche en heeft een eigen keuken. Slechts 0,8 procent heeft alle voorzieningen voor zichzelf. 0,6 procent deelt alleen een toilet en de overige studenten geven aan alleen een keuken te delen. Daarnaast heeft een klein deel van de huizen ook nog een vaste telefoonlijn die gedeeld wordt. Dit komt echter niet vaak voor: zo’n 7 procent van de studentenhuizen en 14,6 procent van de samenwonende vrienden heeft een vaste telefoon.

Samen eten

81 procent van de studenten eet wel eens samen met huisgenoten. Bij vrienden die samenwonen ligt dit iets hoger dan bij studenten die in een studentenhuis wonen, 96,5% tegenover 77%. Gemiddeld eten studenten twee keer per week samen. Weinig studenten eten vaker dan vier keer per week samen met huisgenoten. 23 procent van de studenten die in een studentenhuis woont eet nooit samen met huisgenoten. Bij studenten die een huis delen met vrienden is dit 3,5 procent.