Wanhoop niet. Het komt wel weer goed. En je bent zeker niet de enige.

Onderzoek onder onderzoekende studenten

Hogeschool Utrecht doet inmiddels twee jaar onderzoek naar onzekerheid bij studenten die hun afstudeeronderzoek doen. Want ook binnen het hbo is onderzoek belangrijk. Twijfel, uitstelgedrag, veel vragen hebben, besluiteloosheid en zelfs vastlopen komen bij veel studenten voor.

Onderzoeken is puzzelen

Volgens de hogeschool kunnen studenten moeilijk omgaan met een oordeel over hun onderzoek, of dat oordeel nu komt van docenten, medestudenten of de opdrachtgever. Ook de manier waarop een onderzoeksopdracht wordt opgesteld en de begeleiding kunnen je onzeker maken.

Keuzes verantwoorden

Het ‘constante gepuzzel’, dat bij onderzoek hoort, maakt het er niet beter op. Wat ook voor onzekerheid kan zorgen, is dat je heel bewust specifieke keuzes moet maken en verantwoorden (“Gewoon…” is immers niet een goed antwoord op: “Waarom heb je hiervoor gekozen?”).

 

Bron: HU.nl