Van de eeuwige student zal voorgoed geen sprake meer zijn. De gemiddelde studieschuld zal de komende jaren toenemen, dat verwacht Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zij proberen studenten bewust te maken van hun leengedrag en de consequenties.

Studenten die met hun studie beginnen zullen de hete adem van Halbe Zijlstra al snel in hun nek voelen. Bezwete lichamen treffen we aan bij het binnentreden van een willekeurige hogeschool of universiteit, loungebanken zijn leeg, ub’s draaien overuren. De kroeg is er alleen nog voor de zaterdagavond en in de sociëteit van studentenverenigingen wordt de bar verwisseld voor een meditatieruimte. Hét studentenleven is niet meer. Enige alternatief: lenen… en nog meer lenen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) maakt zich grote zorgen. Studenten die in 2011 afstudeerden hebben een hogere studieschuld dat hun voorgangers uit 2010. De schuld is gestegen van gemiddeld € 13.318 in 2010 naar € 14.657 in 2011. Het Nibud verwacht dat het bedrag de komende jaren steeds verder zal stijgen door de maatregelen van de overheid.Vooruit: 1 jaarHet liefst had staatssecretaris Halbe Zijlstra alle studies met 2 jaar ingekort en de studiefinanciering helemaal afgeschaft. Wat dat betreft komt studerend Nederland er nog goed vanaf. Het wetsvoorstel van het kabinet is dat studenten per fase (bachelor en master) 1 jaar langer kunnen doen over het halen van een diploma. Studeren zij langer, dan moeten zij vanaf studiejaar 2012-2013 meer collegegeld (per jaar € 3000 extra) betalen. Wel kunnen studenten dit hogere bedrag financieren door een zelfde bedrag aan collegegeldkrediet op te nemen. Ook krijgen studenten langer de tijd om hun schuld af te lossen. De aflostermijn gaat van 15 naar 20 jaar. Helaas betekent langer afbetalen ook meer rente betalen en dus een hogere ‘eindschuld’.Minder ov en minder studiefinancieringDaarnaast wordt het ov-recht beperkt: het plan is dat studenten vanaf 2012-2013 twee jaar minder recht hebben op hun ov-kaart. Het maximale recht wordt daarmee teruggebracht van ‘studieduur plus drie jaar’ naar ‘studieduur plus één jaar’. Dit betekent dat ‘langstudeerders’ de extra studiejaren hun reizen zelf moeten bekostigen. Ook zullen studenten hun masterjaar/-jaren niet meer als beurs krijgen, maar zullen ze dat bedrag als lening krijgen of zelf moeten betalen.Afbetalen is afzien42% van de studenten maakt zich geen enkele zorgen over hun lening en het terugbetalen daarvan. Toch wil het Nibud er op wijzen dat studenten bewust moeten lenen. Het instituut is bang dat studenten hun toekomst te rooskleurig inschatten en zo voor een vervelende verrassing komen te staan als ze tot hun 35ste of 40ste zo’n 100 tot 200 euro per maand moeten afstaan aan DUO.Het Nibud trekt de handen uit de mouwen en wil studenten door middel van de studenttrainingen 'Slim studeren = Geld beheren' leren grip te krijgen op hun geld en leengedrag. Ook bieden zij de [link:18338] aan, waarmee je kunt berekenen hoeveel je na je studie moet gaan aflossen.