Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. In totaal begonnen ruim 4% minder studenten aan een hbo-opleiding. Dat komt omdat er minder buitenlandse studenten in Nederland zijn gaan studeren. Vereniging Hogescholen weet niet hoe dat komt.Nederlands en wiskunde het populairstDe lerarenopleidingen Nederlands en wiskunde waren de grootste stijgers: er kwamen bijna 25% meer eerstejaars bij. In de technische sector is zijn de opleidingen biologie & medisch laboratoriumonderzoek en de opleiding chemie het hardst gegroeid: ongeveer 20%. Ook opvallend: het aandeel vrouwen in technische opleidingen stijgt. Hoewel 78% nog steeds man is, kozen in vergelijking met vorig jaar, 8% meer vrouwen voor de techniek. Minder verpleegkundigenDe opleiding die in verhouding de minste nieuwe studenten mocht verwelkomen, was hbo-verpleegkunde. Dit komt omdat er na een recordaantal nieuwe studenten vorig jaar, een numerus fixus is ingesteld.