54,7 % van de langstudeerders zegt onbewust vertraging op te lopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond onder 3500 studenten. Met ´onbewust´ wordt bedoeld dat studenten er niet zelf voor kiezen om vertraging op te lopen. De belangrijkste redenen voor de vertraging zijn ziekte en een verkeerde studiekeuze.

De kabinetsplannen om langstudeerders te straffen met een boete van 3000 euro zijn volgens de vakbond dus niet erg zinvol. Aangezien ziekte en verkeerde studiekeuze de belangrijkste redenen zijn voor studievertraging, zal een boete niets aan deze vertraging veranderen. Het merendeel van de langstudeerders geeft aan de vertraging vervelend te vinden, maar er niets aan te kunnen doen. De gemiddelde vertraging die studenten oplopen tijdens hun studie ligt op 13 maanden, blijkt uit het onderzoek. Daarbij is er een verschil tussen de soorten opleidingen te bemerken. Zo lopen studenten die een techniekstudie doen gemiddeld 16 maanden vertraging op, maar doen economische studenten maar 11 maanden langer over hun opleiding.Grote gevolgen voor het studentenlevenEen andere conclusie die de LSVB uit het onderzoek trekt, is dat de boete voor langstudeerders grote gevolgen zal hebben voor het studentenleven. Veel studenten geven in het onderzoek namelijk aan, zich naast hun studie minder te willen ontplooien. Om een boete van 3000 euro te voorkomen zullen studenten zich meer gaan richten op hun studie in plaats van het doen van een bestuursjaar of het vervullen van een commissiefunctie. Studentenorganisaties onmisbaarDe vakbond voorspelt dat studie- of studentenverenigingen in de toekomst moeite zullen hebben met het vullen van hun commissies en besturen. De LVSB benadrukt het belang van studentenorganisaties juist. Volgens de vakbond zijn verenigingen juist een belangrijke intermediaire groepering die onmogelijk mag wegvallen.Studenten hebben een sociaal vangnet nodig, dat met de huidige plannen gedeeltelijk zal wegvallen.