Het grootste gedeelte van de afgestudeerden die niets studiegerelateerds gaat doen, zoekt een andere baan (66%). Sommige studenten blijven werken bij hun huidige (bij)baan (18%) en ongeveer één op de tien wil ‘iets anders’ doen. 5% wil een eigen bedrijf opzetten. Werken voor je geldDe meeste studenten die willen werken, doen dat omdat ze hun eigen inkomen willen hebben. Op de tweede plek staat dat ze niet meer willen lenen, en als derde reden wordt aangegeven dat ze een baan aangeboden hebben gekregen.De cijfers uit dit artikel komen uit de Studentenmonitor 2013, een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit onderzoek is gehouden voordat een akkoord over het sociaal leenstelsel werd bereikt. Wil je doorstuderen? Volgend collegejaar is het laatste jaar dat nieuwe studenten een basisbeurs krijgen.