Studenten hebben het niet breed. Ruim 30% van de studenten leent bij de bank in de vorm van rood staan. Vijf procent staat maandelijks zelfs meer dan €750 rood. Opmerkelijk is dat studenten niet op de hoogte zijn van de actuele rentestanden. Het merendeel (36%) dacht tussen de 4 en 6 procent aan rente te betalen.

Dit is gebleken uit onderzoek van Studenten.net waar 518 studenten aan deelnamen. In het onderzoek werd onder andere gevraagd of studenten maandelijks geld tekort komen. 55% van de studenten gaf aan maandelijks nooit geld te kort te komen. Van de overige studenten die wél geld tekort komen, leent 18% bij DUO. De overheidsinstelling is niet de enige waar geleend wordt; zes procent van de studenten leent bij een bank en tien procent leent zowel bij DUO als een bank. Één tiende kijkt vrienden en familie lief aan, om zodoende daar geld van te lenen. Maandelijkse bijdrageToch krijgt 7 op de 10 studenten een maandelijkse bijdrage van hun ouders. Het grootste deel van de studenten (38,6%) zegt een bijdrage te krijgen om (deels) het collegegeld van te betalen. Andere redenen voor ouders om hun studerende kinderen een maandelijkse bijdrage te geven zijn verzekeringen (28%), studieboeken (23%) en kamerhuur (15%). Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat hun kinderen in beweging blijven. Twaalf procent van de ondervraagden krijgt een maandelijkse bijdrage om van te sporten.Ondanks de maandelijkse bijdrages en ‘goedkope’ leningen bij zowel DUO als de bank, staat 30% van de studenten maandelijks rood. De grootste groep met 16% komt maandelijks net iets te kort en staat minder dan €250 per maand rood. Schokkend is dat vijf procent van de ondervraagden maandelijks meer dan €750 rood staat, hoewel het overgrote deel van de studenten geen idee heeft hoeveel rente ze hierover betalen. Hoewel de meeste studenten denken dat de rente tussen de 4 en 6 procent ligt, is het in de werkelijkheid gemiddeld 8% voor een studentenrekening en maarliefst 13,8% op reguliere rekeningen.