Je cv waardevoller maken

Je hoort waarschijnlijk meer dan eens dat het belangrijk is om jezelf te ontwikkelen en je bewust te worden van de capaciteiten die je hebt. Dus je niet alleen volledige focussen op je studie, maar ook nuttige dingen ernaast doen om je cv waardevoller te maken.

Wat wordt verstaan onder extracurriculaire activiteiten?

- Commissie
- Bestuur
- Medezeggenschap
- Vrijwilligerswerk
- Vrijwillige stage
- Studenten krijgen er geen cijfers voor en ze zijn er buiten hun reguliere studietijd mee bezig.

Minder overmatig alcoholgebruik bij bestuursleden

Uit het onderzoek blijkt dat je het vooral bijdraagt aan je ontwikkeling wanneer je een leidinggevende rol bekleedt. Ook blijkt een extracurriculaire activiteit beter te zijn voor de academische ontwikkeling dan het hebben van bijvoorbeeld een bijbaan. Studenten die deelnemen aan extracurriculaire activiteiten voelen vaak een hogere betrokkenheid bij hun studie waardoor ze meer tijd en energie investeren in hun academische ontwikkeling. Daarnaast hebben studenten die een bestuursjaar doen bijvoorbeeld, een beter gevoel van eigenwaarde en is de kans kleiner dat ze risicovol gedrag verten zoals drugs gebruiken of overmatig alcohol drinken.

Cijferlijst wel belangrijk, maar niet doorslaggevend

Werkgevers worden heel blij als ze extracurriculaire activiteiten op cv’s terugvinden. Ze ervaren dat sollicitanten dan meer ontwikkeld overkomen en zich meer bewust zijn van hun eigen capaciteiten. Ze vinden een goede cijferlijst minder van belang. Soms zijn cijfergemiddelden wel belangrijk: bij een grote respons op een vacature wordt er aan de hand van cijfergemiddelden een snellere eerste selectie gemaakt, maar cijfers zijn absoluut niet doorslaggevend. Bedrijven kijken tenslotte vaak alleen naar de cijfers op de vakken die relevant zijn voor het vakgebied waarvoor je solliciteert. Geen enkel bedrijf geeft aan dat ze genoegen nemen met alleen theoretische kennis. Het is dus belangrijk dat je in elk geval praktijkervaring hebt opgedaan. De combinatie van theorie én praktijk is belangrijk.

Wat wil de werkgever?

Bedrijven vinden het zeer belangrijk dat je vakinhoudelijk onderlegd en flexibel bent. Daarnaast wordt het kunnen samenwerken ook als belangrijk bestempeld gevolgd door communicatie en initiatief. Tenslotte vinden bedrijven het ook belangrijk als je leergierig bent en kunt plannen.

Opdoen van nieuwe vaardigheden de belangrijkste reden voor studenten

Niet iedereen kiest ervoor om een bestuursjaar of commissie te doen. De redenen om extracurriculaire activiteiten te doen kan natuurlijk ook afhankelijk zijn van je studierichting. In elk geval zijn er vier belangrijke reden voor studenten om toch extracurriculaire activiteiten te doen ter verrijking van hun cv.

Ze verwachten voordeel te ervaren bij het vinden van een baan door:
- Nieuwe vaardigheden op te doen
- Sociale contacten uit te breiden
- Persoonlijk te ontwikkelen
- Om de voldoening die het geeft

Daarnaast volgen redenen zoals het uitbreiden van het sociale netwerk, de grotere kans op een baan en een verbeterde positie in de maatschappij. Geld en de verwachting dat studenten beter presteren op een hun studie speelt nauwelijks een rol. Alleen bij een medezeggenschapsfunctie of een vrijwillige stage spelen deze voordelen een rol.

De aanleiding tot dit onderzoek zijn de verschillende hervormingen in de wetgeving met betrekking tot het hoger onderwijs, zoals de harde knip, de langstudeermaatregel en eventuele sociale leenstelsel. Hierdoor is er minder ruimte voor extracurriculaire activiteiten.