Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om een studie te kiezen. Naast het feit dat het leuk moet zijn, moet uiteindelijk de kans op een baan natuurlijk ook aanwezig zijn. Toch zegt meer dan driekwart (78%) van de schoolverlaters dat de kansen op de arbeidsmarkt geen rol spelen als het gaat om de studiekeuze.

Dit is gebleken uit het EenVandaag Jongerenpanel onder 650 middelbare scholieren, waaronder 250 schoolverlaters. De voornaamste reden om de situatie op de arbeidsmarkt niet te laten meewegen is het feit dat het solliciteren nog vier jaar duurt en de schoolverlaters daar dus nog totaal niet mee bezig zijn. Een vijfde van de schoolverlaters laat de huidige arbeidsmarkt wel meewegen, maar het grootste deel kiest toch echt voor een studie die ‘leuk’ is.Te weinig begeleidingHet kiezen van een studie is niet voor iedereen even gemakkelijk; 47 procent van de schoolverlaters geeft aan moeite te hebben met het kiezen van de juiste studie. Daarnaast geeft een derde aan dat hun middelbare school hen niet goed begeleid heeft bij het keuzeproces. Bijna een kwart (24%) van de schoolverlaters geeft aan dat ze het wel fijn hadden gevonden als ze meer begeleiding hadden gehad.Ondanks het feit dat scholieren voornamelijk voor een ‘leuke’ studie kiezen, vindt 85 procent het wel belangrijk om een studie te kiezen waarmee de kans op een baan groot is. Meer dan de helft (56%) vindt een hoog salaris belangrijk. Voor één op de tien schoolverlaters is het salaris doorslaggevend voor de studiekeuze.