Studiekosten

In 2015 is niet alleen het leenstelsel gesneuveld voor studenten, ook de Belastingdienst heeft haar regels aangepast. Wanneer je in september 2015 bent begonnen, kun je geen studiekosten meer aftrekken. Volgde je voor die tijd al een studie? Haal dan je bonnetjes tevoorschijn!

De Belastingdienst rekent college-,les-,cursus, of examengeld tot je studiekosten, net als studieboeken en vakliteratuur. De afschrijving van aankopen die lang meegaan en die je nodig hebt voor je studie, mag je optellen bij je scholingskosten. Het moet wel om aankopen gaan die je hebt gedaan vóór 1 juli 2015 én hier geldt een drempel van 250 euro, na aftrek van stufi die je ontvangen hebt.

 

Loonbelasting 

Wanneer je werkt tijdens je studie, krijg je vaak geld terug van de Belastingdienst. Werkgevers houden loonbelasting in, dat is ook het geval wanneer je stage loopt. Als je maar een deel van het jaar in loondienst hebt gewerkt of meerdere banen hebt gehad, betaal je over het algemeen te veel loonbelasting.

 

Middelen

Heb je meteen een baan na je studie? Dan ligt je inkomen waarschijnlijk een stuk hoger dan wat je met je bijbaan verdiende, alleen jammer dat het bedrag aan inkomstenbelasting hiermee ook stijgt. Maar, daar is iets aan te doen!

Als je een sterk wisselend inkomen hebt, mag je van de Belastingdienst middelen. Daarbij wordt het gemiddelde inkomen van drie aaneengesloten jaren berekend. Is het bedrag aan belasting dat je daarover moet betalen lager dan de belastingbedragen zonder middeling? Dan heb je recht op teruggaaf. Je kunt overigens alleen middelen over inkomen uit werk en woning in box 1.

De periode waarover je middelt, mag niet overlappen met een andere middelingsperiode. Doe je verzoek om middeling op tijd. Dit moet binnen 36 maanden gebeuren nadat alle aanslagen over de jaren waarover je wilt middelen definitief zijn geworden.

 

Zorgkosten

Zorgkosten als de premie voor je zorgverzekering, je eigen risico en je eigen bijdrage zorgverzekeringswet zijn niet aftrekbaar. Maar, als je bij de tandarts bent beland en daarvoor geen vergoeding hebt gekregen via een aanvullende verzekering, dan kun je de kosten als aftrekpost opgeven. Dat kan ook als je kosten bij de huisarts hebt gemaakt of bij een acupuncturist bent geweest.

Op www.belastingdienst.nl staat aangegeven welke kosten helemaal, deels of onder voorwaarden aftrekbaar zijn. 

 

Als je voor 1 april aangifte doet, krijg je uiterlijk 1 juli bericht over hoeveel je terugkrijgt. Meestal staat het dan ook rond die tijd op je bankrekening en heb je een lekker extraatje voor de zomer. Doe je na 1 april aangifte? Dan krijg je meestal binnen 3 maanden na je aangifte bericht.