Melanie Schultz van Haegen

Studie: Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam
Vereniging: LSV Minerva
Aantal jaren gestudeerd: 6

VVD-politica en minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen studeerde van september 1988 tot 1994 bestuurskunde aan zowel de universiteit van Leiden als die van Rotterdam. Naast haar studie bestuurskunde was ze, evenals vele andere policiti, lid van de Leidse studentenvereniging LSV Minerva.

 

Job Cohen

Studie: Rechten, Rijksuniversiteit Groningen
Vereniging: Vindicat atque Polit
Aantal jaren gestudeerd: 5

Job Cohen studeerde vanaf 1966 rechten in Groningen aan de Rijksuniversiteit in Groningen en rondde zijn studie in 1971 af. Naast zijn studie was hij lid van studentenvereniging Vindicat atque Polit waar hij als redacteur actief was voor de Groninger Studenten Almanak. Naast Vindicat was Cohen ook actief bij het Groninger studentenmuziekgezelschap GSMG Bragi.

 

Alexander Pechtold

Studie: Kunstgeschiedenis en archeologie, Rijksuniversiteit Leiden
Vereniging: LSV Minerva
Aantal jaren gestudeerd: 10

Politicus Alexander Pechtold is het typische voorbeeld van de langstudeerder. Tien jaar deed deze beste man over zijn studie (1985-1996). Pechtold begon met rechten maar stapte later over op kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteit van Leiden. Naast zijn studie was hij lid van studentenvereniging LSV Minerva waar hij als corpsbal in een verenigingshuis woonde met zeven medestudenten.

 

Maxime Verhagen

Studie: Contemporaine geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden
Vereniging: LSV Minerva
Aantal jaren gestudeerd: 11
CDA-politicus Maxime Verhagen is evenals Alexander Pechtold te bestempelen als langstudeerder. Verhagen studeerde van 1975 tot 1986 contemporaine geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Naast zijn studie was hij actief bij LSV Minerva en lid van Koninklijke Studenten Roei Vereeniging Njord.

 

Sybrand van Haersma Buma

Studie: Rechten, Rijksuniversiteit Groningen; internationaal recht, Universiteit van Cambridge
Vereniging: Vindicat atque Polit
Aantal jaren gestudeerd: 7
CDA’er Sybrand van Haersma Buma begon in 1983 zijn studie Nederlands recht aan de rijksuniversiteit Groningen. In 1989 rondde hij zijn opleiding af en plakte er nog een jaar internationaal recht aan vast aan de Universiteit van Cambridge. Gedurende zijn studie was Sybrand lid van Vindicat en actief als roeier bij Groninger Studenten Roeivereniging Aegir.

 

Sander Dekker

Studie: Nederlands recht (propedeuse) en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden
Vereniging: Studentenvereniging BIL (Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden)
Aantal jaren gestudeerd: 6
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker studeerde van 1993 tot 1999 bestuurskunde aan de universiteit van Leiden. Tussendoor behaalde hij ook zijn propedeuse Nederlands Recht in de periode van 1994 tot 1996. Naast zijn studie vervulde Sander Dekker de functie van voorzitter bij de studentenvereniging BIL.

 

Elco Brinkman

Studie: Politicologie en Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Vereniging: L.A.N.X.
Aantal jaren gestudeerd: 8
CDA-politicus en Kamerlid Elco Brinkman studeerde in de periode van 1966 tot 1974 zowel politicologie als Nederlands recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Naast zijn studie was hij actief bij L.A.N.X., de studentenvereniging van de Vrije Universiteit.

 

Jan Peter Balkenende

Studie: Geschiedenis en Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Vereniging: L.A.N.X.
Aantal jaren gestudeerd: 8
Hij speelt dan wel geen actieve rol meer in de politiek, toch nemen we deze ‘oude bekende’ op in dit lijstje. Onze JP was tijdens zijn studie lid van het dispuut P.A.S.C.A.L. dat later overging naar het studentencorps van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde zowel geschiedenis als Nederlands recht in de periode 1974-1982.

 

Diederik Samsom

Studie: Technische Natuurkunde, Delft
Vereniging: OJV de Koornbeurs
Aantal jaren gestudeerd: 8
Fractievoorzitter en politiek leider van de PVDA, Diederik Samsom, kent een technische achtergrond. Van 1989 tot 1997 studeerde hij aan de Universiteit van Delft technische natuurkunde met als afstudeerrichting kernfysica. Gedurende zijn studententijd was Diederik lid van OJV de Koornbeurs, een jongerenvereniging in Delft waarvan hij van 1990 tot 1991 vice-voorzitter was.

 

Marianne Thieme

Studie: Franse taal, cultuur en filosofie aan de Sorbonne Universiteit in Parijs (1 jaar) en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Vereniging: Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV)
Aantal jaren gestudeerd: 6
Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren studeerde van 1991 tot 1997, waarvan één jaar in Frankrijk. Na Franse taal, cultuur en filosofie stapte ze over naar bestuursrecht. In Rotterdam werd ze lid van de ongemengde vereniging RVSV.

 

Kees van der Staaij

Studie: Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden
Vereniging: Depositum Custodi
Aantal jaren gestudeerd: 5

SGP’er Kees van der Staaij richtte zich in zijn studie Nederlands recht op staats- en bestuursrecht. Hij startte in 1986 en in 1991 ging hij na zijn afstuderen in militaire dienst. Tijdens zijn studietijd werd hij lid van de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi uit Utrecht. Hij vervulde een jaar de rol van secretaris en was aansluitend een jaar voorzitter.