Alexander Pechtold

Studie: Kunstgeschiedenis en archeologie, Universiteit Leiden
Vereniging: LSV Minerva
Aantal jaren gestudeerd: tien

Politicus Alexander Pechtold is het typische voorbeeld van de langstudeerder. Tien jaar deed deze beste man over zijn studie (1985-1996). Pechtold begon met rechten maar stapte later over op kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteit van Leiden. Naast zijn studie was hij lid van studentenvereniging LSV Minerva waar hij als corpsbal in een verenigingshuis woonde met zeven medestudenten.

 

Marianne Thieme

Studie: Franse taal, cultuur en filosofie aan de Sorbonne Universiteit in Parijs (1 jaar) en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Vereniging: Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV)
Aantal jaren gestudeerd: Zes

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren studeerde van 1991 tot 1997, waarvan één jaar in Frankrijk. Na Franse taal, cultuur en filosofie stapte ze over naar bestuursrecht. In Rotterdam werd ze lid van de ongemengde vereniging RVSV. Ze is de enige vrouwelijke lijsttrekker in 2017.

 

Lodewijk Asscher

Studie: Psychologie en rechten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
Vereniging: SSRA (Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis)
Aantal jaren gestudeerd: Onbekend, promoveerde in 2002 

Asscher is lid van de PvdA. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2002 (rechtsgeleerdheid). Datzelfde jaar werd hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam. In 2010 was Asscher waarnemend burgemeester van Amsterdam.

 

Geert Wilders

Studie: Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit
Vereniging: Geen
Aantal jaren gestudeerd: Onbekend

Na de voltooiing van zijn mavo- en havo-opleiding aan het Sint Thomas College in Venlo, volgde de PVV'er een opleiding bij de Stichting Opleiding Sociale Verzekeringen te Amsterdam. Zijn felle uitspraken over moslims zorgen meer dan eens voor oproer, verder is hij bekend vanwege zijn uitgesproken standpunten met betrekking tot de Europese Unie, de euro, immigratie en de vrijheid van meningsuiting.

 

Emile Roemer

Studie: Pedagogische academie
Vereniging: Geen
Aantal jaren gestudeerd: Drie jaar, maar deed acht jaar over de havo 8 

Na het doorlopen van de mavo, havo en pabo was Roemer van 1986 tot 2002 onderwijzer. Op de middelbare school zat hij in de leerlingenraad, waar hij zich druk maakte om ingezonden brieven voor de schoolkrant. Nu is hij al een poos politicus en lijsttrekker van de SP.

 

Sybrand van Haersma Buma

Studie: Rechten, Rijksuniversiteit Groningen; internationaal recht, Universiteit van Cambridge
Vereniging: Vindicat atque Polit
Aantal jaren gestudeerd: Zeven

CDA’er Sybrand van Haersma Buma begon in 1983 zijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In 1989 rondde hij zijn opleiding af en plakte er nog een jaar internationaal recht aan vast aan de Universiteit van Cambridge. Gedurende zijn studie was Sybrand lid van Vindicat en actief als roeier bij Groninger Studenten Roeivereniging Aegir.

 

Gert Jan Segers
Studie: Politicologie aan de Universiteit Leiden
Vereniging: C.S.F.R. Panoplia
Aantal jaren gestudeerd: Onbekend

Segers, ChristenUnie, is naast politicus ook zendeling en schrijver. Van 1991 tot 1992 was hij actief in het bestuur als ab-actis. In 1999 werkte Segers een jaar bij de Evangelische Omroep als journalist voor Radio 1. Daarna werd hij door zijn kerkelijke gemeente en namens de Gereformeerde Zendingsbond uitgezonden naar Egypte. Hij is vanaf 2012 lid van de Tweede Kamer.

 

Jesse Klaver

Studie: Social Work, Avans Hogeschool
Vereniging: Zijn eigen
Aantal jaren gestudeerd: Onbekend, studeerde in 2008 af

Na het vmbo ging Klaver naar Den Bosch om Social Work (maatschappelijk ondernemen) te studeren. Zijn studentenleven richtte hij op een bijzondere manier in. In plaats van zich te conformeren aan regels van een studentenvereniging, richtte Klaver zélf een studentenvereniging op. Met studiegenoten organiseerde hij acties voor vluchtelingen in een asielzoekerscentrum in Rosmalen.

Quote van Klaver uit dagblad Trouw:"Ik heb sinds mijn jeugd altijd hard gewerkt, net zoals mijn familieleden. In de politiek, in de vakbond, in de Ser, in de studentenvereniging die ik oprichtte, in mijn studie, in de toko van mijn neef. Mijn werk als Kamerlid kost me zo’n 60 tot 80 uur per week. Eerlijk gezegd heb ik voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik mijn rust kan nemen.”

 

Kees van der Staaij

Studie: Nederlands recht, Universiteit Leiden
Vereniging: Depositum Custodi
Aantal jaren gestudeerd: Vijf

 

SGP’er Kees van der Staaij richtte zich in zijn studie Nederlands recht op staats- en bestuursrecht. Hij startte in 1986 en in 1991 ging hij na zijn afstuderen in militaire dienst. Tijdens zijn studietijd werd hij lid van de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi uit Utrecht. Hij vervulde een jaar de rol van secretaris en was aansluitend een jaar voorzitter.

 

Henk Krol

Studie: Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Vereniging:  Geen
Aantal jaren gestudeerd: Onbekend

Krol is journalist, ondernemer en politicus en oprichter van de Gay Krant. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter van 50PLUS. Krol verzorgde de PR rond de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht. Hij verkreeg hiermee internationale bekendheid.

 

Mark Rutte

Studie: Geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden 
Vereniging: Geen
Aantal jaren gestudeerd: Zeven

Na zijn studie werkte Rutte gedurende tien jaar op een afdeling personeelszaken en zat hij enige jaren in het partijbestuur van de VVD, voordat hij de overstap maakte naar de landelijke politiek. Tijdens zijn studie mocht hij volgens een artikel van HP/ De Tijd graag quatre mains spelen (een pianospel met twee pianisten). Mark Rutte was, wellicht onverwacht, nooit lid van een studentenvereniging.